Osmanlı Dönemi Yapıları : Cerrahpaşa Camii

Cerrahpaşa Camii, kapısının üstünde yer alan kitabeye göre, sonradan sadrazam olan Cerrah Mehmed Paşa’nın vakfıdır. Bununla birlikte biraz daha eski olan Gevher Sultan Medresesi’nin karşısına, batı yönündeki ana caddenin üstünde sadrazamın türbesi, bir çeşme ve ancak 1598 yılında bitirilebilen çifte hamam yapılır.

Altıgen destek üzerine oturtulmuş kubbesi, üç tarafındaki galerilerle ve yedi bölümlü son cemaat yeri ile birlikte yamaçta yer alan cami, Sinan’ın halefi Davud Ağa’ya aittir.

Kubbe 6 paye ile desteklenmektedir ve kubbeyi saran 4 yarım kubbe ikişer ikişer kubbenin sağında ve solunda yer almaktadır.Arkada,mihrap kısmında bir çıkıntı vardır.Caminin dörtgeni sağa ve sola uzar böylece girişte ve iki yanda galeriler oluşur.Son cemaat yeri depremde yıkılmış yalnız sütunlar ayakta kalmış daha sonra tamamlanmış. Cami önünde avlu duvarına bitişik sekiz köşeli cerrahpaşa türbesi bulunmaktadır. Hamamı ise yıkılıp ortadan kaybolmuştur.

Yangınlar

1660 yılındaki büyük kent yangınında cami ve civarı zarar görür. 1782 yılındaki Cibali yangını ise camiyi bir kere daha etkiler.1894 yılındaki depremde zarar gören cami kısmen yeniden yapılır. Bitişiğindeki hamam 1908-1910 yılında yıkılır. Hamamdan kalan birkaç kalıntı 1933 yılında henüz ortadadır. 1958-1960 yılında cami yeniden onarılır.

 


Wolfgang Müller – Wiener, İstanbul’un Tarihsel Topografyası

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir