Osmanlı Dönemi Yapıları : Murat Paşa Camii

Murat Paşa Camii

Murat Paşa Camii Kitabesine göre 1471-1472 yılında Aksaray bölgesinde Sultan II. Mehmed’in veziri ve gözdesi, Palaiogolos Hanedan’ndan gelen Has Murad Paşa tarafından vakfedilen Caminin yapımı biter. Vakfa bir medrese bir imaret ve bitişiğindeki cami ile inşa edilmiş olan çifte hamam aittir. Cami,üç nefli yapısı, iki kubbeli ana mekanı ve beş akslı son cemaat yeri ile Bursa ve Edirne’deki öncüllerine benzer. Medrese ilk 1477-1478 yılında tamamlanır.

 

Hamam, diğer çifte hamam tiplerinden farklıdır.Burada çapraz biçimdeki halvet mekanları yan yana dururlar,ama soyunma odaları arazi ile ilgili nedenlerle diğer taraflara yapılmışlardır.

17.-18.yüzyılın pek çok yangın ve doğal felaketlerinden Aksaray’ın yoğun oturulan bölgeleri ile birlikte cami ve hamam da büyük zarar görür: 1640 yılında cami, birkaç gün süren fırtınada yıldırımdan zarar görür. 1660 ve 1693 yılındaki yangınlarda hemen hemen tüm Aksaray semti yanar.

Son dönemlerde tüm külliyede büyük değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 1935 yılında medrese yıkılır. 1946 yılında cami restore edilir. 1957-1958 yıllarında cami civarındaki mezarlık alanı Millet ve Vatan Caddesi yapılırken oldukça daraltılır ve bitişikteki hamam yıkılır. Hamamın yapı molozlarında tekrar kullanılmış Bizans tuğlaları bulunur.


Wolfgang Müller – Wiener, İstanbul’un Tarihsel Topografyası

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir